Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Partnerstwa

Stowarzyszenie Stara Szkoła 19

W maju 2015 roku przy Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza powstało Stowarzyszenie Kulturalne „Stara Szkoła 19”.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
  2. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
  3. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
  4. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  5. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
  6. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
  7. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
  8. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
  9. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
  10. wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Magdalena Jabłońska

Członek Zarządu – Karolina Bloch
Członek Zarządu – Monika Kizielewicz

Kontakt:

Stowarzyszenie Kulturalne „Stara Szkoła 19”
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
e-mail: staraszkola19@gmail.com

Pliki do pobrania:

Statut
Format: pdf, 411.1 kB