Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2021

Akrobatyczny Kwilcz

Wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kwilcz w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzenia wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz.


Projekt pn. „Akrobatyczny Kwilcz” obejmie cykl 32 godzin zajęć akrobatycznych w 8 blokach dla Mieszkańców Gminy Kwilcz.

Dofinansowanie uzyskano na Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19

Pozyskana dotacja: 2000,00 zł

Wartość projektu: 2500,00 zł

Zakładane cele realizacji zadania publicznego:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nauki zdalnej, związane z wielogodzinnym przebywaniem przed komputerem, w zamkniętym pomieszczeniu

- wypromowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego

- zachęcenie dzieci i młodzież do ciągłego rozwoju i doskonalenia się

- wypromowanie zdrowego stylu życia

- podniesienie kondycji fizycznej w Gminie Kwilcz

- integracja

- wypromowanie akrobatyki jako dyscypliny sportowej.