Oto logo strony. Piękne ono jest

CYKL SZKOLENIOWY PRACOWNIKÓW ORAZ SPOTAKNIA Z PARTNERAMI

CYKL SZKOLENIOWY PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI ORAZ SPOTAKNIA Z PARTNERAMI

Pracownicy poszerzyli swoją wiedzę poprzez cykl 10 szkoleń, które przeprowadziła Pani Magdalena Popłońska - Kowalska.

Po zakończonych szkoleniach znamy zasady, techniki oraz medoty Organizowania Społeczności Lokalnej, potrafimy dostosowywać narzędzia do pracy z ludźmu i przede wszystkim znamy zasadę "PRACA Z LUDŹMI A NIE DLA LUDZI"

Przebyte tytuły modułu szkoleniowego:

1. Społeczność lokalna jako przestrzeń animacji kultury.

2. Lokalna Instytucja kulturalna jako moderator zmiany społeczności.

3. Organizowanie Społeczności Lokalnej.

4. Możliwości budowania lokalnej współpracy z wykorzystaniem podejścia OSl.

5. Animator kultury i Instytucja kultury jako organizator społeczności lokalnej. 


Podczas spotkań roboczych pracowników z partnerami wypracowaliśmy ramowe zasady współpracy, podpisaliśmy wspólne porozumienie, które określają wspólne cele. Oficajlnie jesteśmy partnerami z:

- Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu

- Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu

- Przedszkole pod Topolą

- Hanna Raczyńska - sołtys Miłostowa

- Zbigniew Janik - sołtys Kwilcza

- Kamil Kmieć - sołtys Mościejewa

- Krzysztof Mleczak - sołtys Chudobczyc

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Druha Alojzego Kozy w Kwilczu

- GKS Rzemieślnik Kwilcz

- Klub Sportowy Sokół Lubosz

- Kwilecki Chór im. św. Rity

Naszym pierwszym działaniem było zoorganizowanie wspólnych inicjatyw, które zostalą opisane w INICJATYWACH :)