Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dom Kultury +

Integracja przez sztukę

W inicjatywie wzięło udział 75 uczestników klas pierwszych tutejszego gimnazjum wraz z wychowawcami. W ramach inicjatywy zostaly zorganizowane warsztaty teatralne dla młodzieży. Zajęcia z dramy, emisji głosu, tworzenia scenariusza i scenografii. Prace były kontynuowane przez nauczyciela a efektem było wystawienie przedstawienia "Być Polakiem". Inicjatywa pozwoliła na zwięszenie wiedzy na temat teatru, świadomości swojego ciała, operowania głosem czy wpisywania swojego działania w przestrzeń o określonym charakterze. W ten sposób młodzież rozpoczęła swoje artystyczne poszukiwania oraz aktywnie i świadomie rozpoczęła uczestnictwo w życiu kulturalnym.