Oto logo strony. Piękne ono jest

Konkurs gwarowy "Kwileckie godanie"

 

21 października 2023r. odbył się konkurs gwarowy „Kwileckie Godanie”, stanowiący przegląd gwary wielkopolskiej skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu było zapoznanie się z literaturą regionalną, pielęgnowanie i kultywowanie gwary poznańskiej, uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość województwa wielkopolskiego, stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz umożliwienie młodym  ludziom prezentowania własnych talentów. 

W ramach przeglądu na scenie przed jurorami wystąpiło około 40 uczestników, m.in. z Nojewa, Międzychodu, Kaźmierza czy Maniewa. Działanie miało zasięg regionalny, co pozwoliło zwiększyć liczbę odbiorców działania i zarazem wzmocnić pozytywne oddziaływanie projektu. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas IV – VI SP oraz II kategoria – uczniowie klas VII – VIII SP. Przy ocenie wystąpień brane były pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawęd, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.