Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2018

Lapidarium Orzeszkowo

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza jest beneficjentem projektu „Cmentarz w Orzeszkowie – świadek walk o niepodległość” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018". Do współpracy zostało zaproszone Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion", partnerem w projekcie jest również Parafia Ewangelicko – Reformowana z Zelowa oraz Gmina Kwilcz.
Cmentarz i Lapidarium w Orzeszkowie to niezwykłe miejsce. To miejsce spoczynku osób różnej narodowości: Polaków, Niemców, a także osób przybyłych z innych krajów, jak Szwajcaria. Na Cmentarzu spoczywają osoby, które walczyły o niepodległość. Niewielka jest świadomość znaczenia tego miejsca w świadomości lokalnej, z tego względu chcemy by jak najwięcej osób usłyszało o naszych działaniach. Wzrost wiedzy na temat cmentarza w Orzeszkowie i pochowanych tam osób według nas ma znaczenie dla tożsamości narodowej, jak też lokalnej.
W ramach projektu przeprowadziliśmy prace porządkowe na zabytkowym cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Orzeszkowie, wykonaliśmy szczegółową inwentaryzację nagrobków oraz inwentaryzację botaniczną, a także została wydana publikacja. Poniżej przedstawiamy okładkę książki, którą można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Kwilczu.