Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2018

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Przebudzenie wiosny" 2018

Kategoria I:
I miejsce – Amelia Ossowska
II miejsce – Miłosz Kozłowski
III miejsce – Jarosław Marcinek

Wyróżnienia:
Julia Książko
Kacper Iwaniuk
Aleksandra Szymankiewicz

Kategoria II:
I miejsce – Marek Grum
II miejsce – Paweł Ferenc
III miejsce – Adrian Król

Wyróżnienia:
Marek Bednarz
Urszula Frydrych