Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Partnerstwa

Partnerstwo z Gminą Breteil

Od wielu lat Gmina Kwilcz współpracuje z francuską Gminą Breteil. W 2015 roku Stowarzyszenie Kulturalne "Stara szkoła 19" przejęło te działania. Od tego czasu co roku organizowane są międzynarodowe obozy wędrowne dla dzieci i młodzieży. 

Cele wymiany:

  • Integracja młodzieży polskiej i francuskiej.

  • Przełamywanie barier, weryfikowanie stereotypów i uprzedzeń.

  • Uczenie tolerancji.

  • Pokazanie podobieństw i odmienności kulturalnych.

  • Zachęcenie młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuować w przyszłości.

  • Zapoznanie młodzieży z historią regionu ojczystego oraz miasta partnerskiego.

  • Zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych oraz budowanie nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi.

  • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej.INSTAGRAM