Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2018

Rozwój Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną

Realizatorem operacji jest Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu. Operacja pt: „ Rozwój Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną” dofinansowana została za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w ramach naboru nr 2/2018/G. Kwota wnioskowanego wsparcia : 6363,00 zł

 

Tablica informacyjna: 

 

 

Odmalowana sala historyczna: 

 

Odmalowana sala kameralna: