Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2019

Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych

W ramach zadania pt: „Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych” dofinansowanego w kwocie 22 209,00 zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w ramach naboru nr 2/2018/G
 zakupiliśmy 117 leżaków ogrodowych oraz 400 krzeseł składanych!