Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Partnerstwa

Sireco - ZUO Clean City

Sireco to grupa trzech zakładów utylizacji odpadów: Zuo Clean City z Mnich
(wraz z Trans-Kom), Zuo International z Kunowic oraz Eko-Myśl z Dalsze.
Firma oferuje kompleksowe usługi w obszarze gospodarki odpadami i
ochrony środowiska: odbiór, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie
odpadów z wykorzystaniem najnowszych technologii, odzysk surowców
wtórnych, produkcja polepszacza gleby i paliwa alternatywnego, wynajem
kontenerów oraz utrzymanie czystości.
Świadczone przez nas usługi umożliwiają w szybki, oszczędny, a przede
wszystkim w bezpieczny dla środowiska sposób unieszkodliwianie odpadów
komunalnych i przemysłowych. Wspieramy miasta, gminy i
przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu wymaganych wskaźników recyklingu.
Sireco to czyste dziś, lepsze jutro!
Synergia spółek o wieloletnim lokalnym doświadczeniu pozwala na szersze
wykorzystanie naszego zaplecza logistycznego oraz nowoczesnych
instalacji do przetwarzania odpadów. Jako grupa z zagranicznym
kapitałem patrzymy dalej i widzimy więcej, a jako firmy działające w
małych miejscowościach chcemy wypracowane innowacje wprowadzać w
życie lokalnych społeczności.
Naszym priorytetem jest maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych ze
zbieranych i przetwarzanych odpadów, a co za tym idzie minimalizacja ich
składowania. Prowadzimy projekty badawcze i stale poszukujemy
innowacyjnych zastosowań dla przetworzonych odpadów.
Nasz cel realizujemy również poprzez kompleksową edukację ekologiczną w
zakresie poprawnej segregacji i zrównoważonego rozwoju. Aktywizacja i
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych realnie wpływa na poziom
świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa.

sireco_małe