Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Swojsko i lirycznie...

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską połączone z warsztatami ilutratorskimi odbyły się 20 października w sali Centrum Kultury. Przybyły do nas przedszkolaki, które zapoznały się z serią bajek dla dzieci "Tupcio Chrupcio" oraz "Ciocia Jadzia".

#RokMariiKonopnickiej