Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Ścieżka obok drogi

Warsztaty rękodzielnicze

Warsztaty przeprowadziły "Biskupianki w podróży" - Daria Andrzejewska i Magdalena Wojciechowska. Warsztaty przeprowadzone zostały w 6 sołectwach Gminy Kwilcz.