Oto logo strony. Piękne ono jest

Błysk wsi

Sadzenie drzewek i sprzątanie świata:
Jesienne sprzątanie świata zorganizowaliśmy w formie „BŁYSK WSI”, do której zgłosiło się 6 sołectw: Kwilcz (Szkoła Podstawowa w Kwilczu, Przedszkole Pod Topolą w Kwilczu), Lubosz, Orzeszkowo, Mościejewo, Miłostowo oraz Chudobczyce. Po wysprzątaniu swojego sołectwa mieszkańcy jak i wolontariusze zasadzili drzewka liściaste na swoim terenie.