Oto logo strony. Piękne ono jest

CINGIYM GŁODNO

CINGIYM GŁODNO

 

                            Bejmy odłożóne w szkarpycie niewielgie,

                            Inflacjo nóm je żdżyro

                            I tak nos poniewiyro.

 

                            Coroz wiynkszo biyda sie hejbła.

                            Oby selera jedna chybko naziymbła.

                            Ceny niby zamrożóne,

                            A i tak oszukujóm nos ci óne.

 

                            Tytki mniejsze, towor mni woży

                            Wszycho na ich korzyś.

                            Gospodarka zaczła podupodać,

                            O lepszy sytuacji ciynżko tero godać.

 

                            Kredyty w góre cingiym ejbujóm,

                            Czy banki nasze bejmy tak nogle potrzebujóm?

                            Kiej skóńczy sie kredytów ejbowanie,

                            Cheba czkajóm na nasze wykitowanie.

                            Wtyncos skóńczy sie na nie zapotrzebowanie.

 

                                                                                     Ryszard Paluszak

 

                                      W grudniu po południu 2022 r.