Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2020

Kwilcz na sportowo

Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19 otrzymało dofinansowanie do projekt pn. „Kwilcz na sportowo – zajęcia akrobatyki”  w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzenia wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – „Kwilcz na sportowo”.

Kwota sfinansowana: 3500zł

Wkład własny: 500zł

W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy zajęcia akrobatyki sportowej dla dzieci w okresie od sierpnia do grudnia 2020r. Zajęcia pozwoliły na zwiększenie giętkości ciała, wprawę i kondycję dziewcząt podczas akrobacji w tańcu.