Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Przystanek: kultura

Piknik czytelniczy

Piknik czytelniczy przeprowadzony został w przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu dla dwóch grup przedszkolnych. Podczas pikniku przedstawiona została bajka kamishibai „Florek w słonecznym lesie”, który miała na celu przybliżyć lokalnym dzieciom i utrwalić w ich pamięci naszego patrona Floriana Mazurkiewicza. Po przeczytaniu bajki oraz krótkiej dyskusji, na dzieci czekały animacje w formie kolorowanek z postaciami i scenami i z przeczytanej bajki oraz mały poczęstunek w postaci cukierków.