Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Przystanek: kultura

Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską

Izabella Klebańska, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Autorka scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży takich jak: Tut turu i Miganki czy Piosenkarnia emitowanych przez Program 1 TVP. Popularyzatorka muzyki i wiedzy o muzyce wśród dzieci.

Pierwsze ze spotkań autorskich odbyło się w Kwilczu. Pani Izabella Klebańska swoją prezentację wzbogaciła warsztatami muzyczno-tanecznymi. Wśród uczestników biorących udział w spotkaniu znalazły się członkinie należące do lokalnych grup tanecznych co pozwoliło im pogłębić swoją wiedzę na temat muzyki oraz tańca.