Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Niewiasty Niepospolite

Wykład "Czym skorupka za młodu nasiąknie" czyli kilka słów o wychowaniu dzieci i młodzieży w XVII i XVIIIw.

W trakcie wykładu został omówiony staropolski proces kształcenia, metody wychowawcze oraz jakie oczekiwania stawiane były każdej z płci. Podkreślona została rola kobiety w ówczesnym społeczeństwie.

Wykład przeprowadziła: prof. Dorota Strzelczyk - Żołądź